KURS NA operatora żurawi wieżowych

Chcesz poznać terminy kursów lub zapytać o szczegóły? Napisz do nas używając formularza poniżej! Informacje o kursie znajdziesz pod formularzem.

  KURS NA OPERATORA ŻURAWI WIEŻOWYCH UMOŻLIWIA ZDOBYCIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE:

  • Pracy żurawi wieżowych
  • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
  • Organizacji pracy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
  • Kontrolowania jakości wykonywanych prac

  Program:

  1. Wiadomości ogólne o żurawiach wieżowych i uprawnieniach do ich obsługi
  2. Budowa żurawi wieżowych
  3. Mechanizmy i elementy
  4. Układ i wyposażenia radiowe wyposażenie elektryczne, aparatura sterowania
  5. Urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach
  6. Obowiązki i czynności operatora żurawia
  7. Zawiesia i zakres stosowania
  8. BHP na stanowisku operatora żurawia
  9. Zajęcia praktyczne

  Informacje:

  Żuraw wieżowy to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; żuraw wieżowy (zwany także budowlanym) podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia.
  Żuraw szybkomontujący to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia; żuraw dolnoobrotowy, którego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez użycia dodatkowych urządzeń.
  Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, trwa 65 godzin, realizowany jest w trybie weekendowym.

  Nazwa potoczna: dźwig.
  Cena: 4200,00 - cena zawiera koszty egzaminu.

  OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI ZA KURS ZAWODOWY NA RATY. NAWET DO 20 RAT 0%.

  Chciałbyś zmienić pracę, ale kursy zawodowe kosztują zbyt dużo?
  Chcesz zrobić kurs zawodowy, ale nie możesz sobie pozwolić na taki wydatek jednorazowo?
  Szybko potrzebujesz nowych uprawnień i nie możesz czekać na lepszy czas dla portfela?
  Masz dość czekania na niepewne dofinansowania do kursów zawodowych?
  Jeżeli chociaż raz odpowiedziałeś TAK – mamy coś dla Ciebie.
  Kursy zawodowe na raty 0%! Jest to idealne rozwiązanie, jeżeli akurat brakuje gotówki, a jest okazja na nową, lepszą pracę.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA KURSU ZA DARMO DZIĘKI PRZYŁĄCZENIU SIĘ DO PROGRAMU ZAWODOWY AMBASADOR!


  Chcesz zostać Zawodowym Ambasadorem i zdobyć uprawnienia za darmo? Polecaj kursy zawodowe z naszej oferty i za każdą skutecznie poleconą osobę otrzymuj 20% wartości wybranego przez nią kursu. Zebrane zniżki wpadają do Twojej Zawodowej Skarbonki, a kwotę tam zebraną możesz wykorzystać na realizację kursów zawodowych w naszym Ośrodku.


  JAK WYGLĄDA ŚCIEŻKA UDZIAŁU W KURSIE ZAWODOWYM NA OPERATORA ŻURAWIA


  KROK PIERWSZY
  Zadzwoń lub napisz. Powiedz jaki kurs Cię interesuje. Może masz jakieś pytania? Zastanawiasz się, kiedy organizowane będzie szkolenia? W pierwszym kontakcie o wszystkim Cię poinformujemy.


  KROK DRUGI
  Jesteś zdecydowany? W takim razie zapisujemy Cię na kurs. Na tym etapie ustalamy też sposób rozliczenia.


  KROK TRZECI
  Kurs realizowany jest w następujący sposób: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (od 16 lub 17).


  KROK CZWARTY
  Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Najpierw przystępujesz do egzaminu teoretycznego, składającego się z 15 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru, na 11 należy odpowiedzieć prawidłowo aby zostać dopuszczonym do egzaminu części praktycznej. Egzamin praktyczny polega na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Części drugiej - obejmującej wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia.
  O wynikach egzaminu dowiadujesz się od razu, uprawnienia potwierdzające nabycie kwalifikacji przychodzą po 2-3 tygodniach.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram