Nowe umiejętności
To nowe możliwości

Sprawdź ofertę SZKOLEŃ

O FIRMIE

Centrum Kompetencji Zawodowych Greenko w Białymstoku jako placówka kształcenia ustawicznego (wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku) realizuje Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej.
Stawiamy na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, zainteresowanych podjęciem kształcenia lub doskonalenia zawodowego w wybranym zakresie, organizowane przez nas kursy realizowane są w trybie, zaocznym i weekendowym, zgodnie z preferencjami uczestników.

KURSY ZAWODOWE

Kursy prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia w zawodach, obejmującą jego wybraną część, co umożliwia nabycie wybranych kwalifikacji i uprawnień bez konieczności realizacji pełnej podstawy programowej zawodu. Realizowane kursy kończą się nadaniem uprawnień/ certyfikatów i zaświadczeń ukończenia wybranej specjalności.
Skierowane są do osób, które chcą:
Zdobyć kompetencje zawodowe zapewniające aktywność zawodową
Uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
Przekwalifikować się i zdobyć zupełnie nowy zawód

KURSY NA OPERATORÓW

Czytaj więcej...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram