Uprawnienia elektroenergetyczne, elektryczne, gazowe
Eksploatacja i dozór

KURS Uprawnienia elektroenergetyczne, elektryczne, gazowe -
Eksploatacja i dozór:

 

Zakres szkolenia elektroenergetycznego (Grupa 1)

Urządzenia, instalacje i sieci, elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego .....

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV      

  3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

  4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW           

  5) urządzenia elektrotermiczne             

  6) urządzenia do elektrolizy     

  7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego    

  8) elektryczna sieć trakcyjna    

  9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9:*)

 

Zakres szkolenia energetycznego (Grupa 2)

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

  2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW 

  3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym i

  4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW 

  5) urządzenia  wentylacji,  klimatyzacji  i  chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW 

  6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW 

  7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 

  8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg....

  9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

 

Zakres szkolenia gazowego (Grupa 3)

Urządzenia,  instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące

i zużywające paliwa gazowe:

  1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu

  2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych,  urządzenia przeróbki  gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie,  mieszalnie

  3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych

  4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa  (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

  5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu  powyżej 0,5 MPa (gazociągi , stacje gazowe , tłocznie gazu)

  6) urządzenia i instalacje  o ciśnieniu  nie wyższym niż 5 kPa

  7) urządzenia i instalacje o ciśnieniu  powyżej 5 kPa

  8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy  powyżej 50 kW

  9) turbiny gazowe

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych  w pkt 1-9.

 

Lokalizacja: Białystok, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Sokółka , Kolno, Zambrów, Siemiatycze, Suwałki, Augustów, Grajewo, Mońki, Sejny

Sprawdź ceny naszych kursów
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram